sophia

"من سکوت خویش را گم کرده ام!"(شاملو)

sophia

"من سکوت خویش را گم کرده ام!"(شاملو)

بدون خودآگاهی واقعا باید گفت که جهان وجود نخواهد داشت، چه جهان فقط تا زمانی موجودیت می یابد که آن را روان خودآگاهانه منعکس کند یا خودآگاهانه توجیه نماید. خوداگاهی پیش شرط بودن است. (ک.ک.یونگ. ضمیر پنهان)

بایگانی

آخرین مطالب

به گمان برخی نظریه پردازان، پرسش قدیمی مربوط به اختیار و تقدیرگرایی و اینکه انسان تا چه اندازه بر بودن و نیز چگونه بودن خویش حاکم است، همچنان لاینحل باقی خواهد ماند. چنانچه خمیرمایه و نیز فرایند ایجادساز هویت انسانی از مدار اختیار انسان خارج است پس چگونه میتوان فردی را که عمل غیراخلاقی مرتکب می شود را سرزنش کرد؟! از سوی دیگر معیارها و ملاک های  تعیین کننده ی ارزش های اخلاقی از کجا آمده و چگونه میتوان از صحت و درستی آنها اطمینان حاصل کرد؟ اینها تنها نمونه های اندکی از هزاران پرسش های مطرح در زمینه ی مسئولیت های اخلاقی انسان هستند.

آنچه موجب اندیشیدن به این پرسش ها می شود، اندکی نیز به شرایطی که در آن قرار گرفته ایم باز می گردد. بر همگان روشن است که در سیستم امنیتی حاکمیت فوق، بسیاری از پایه ایی ترین مبانی حقوق بشری نقض می شود. از بدرفتاری ساده تا شکنجه تا دم زندانیان گزارش ها نوشته شده است. آنچه شنیده شده مطمئنا بخش اندکی از واقعیت سیستم سرکوب است. سوال اصلی این اس؛ در مورد این دسته ماموران چگونه بیندیشیم. ایا اینان افرادی خطرناک، فاقد وجدان و البته با انگیزه های سادیسمی هستند؟ یا قربانیانی همچون آیشمن(یکی از اعضای حزب نازی که آرنت در کتاب محاکمه ی آیشمن بدان پرداخته) که تنها در ازای شغل و حقوق ماهیانه، از دستورات مافوق خود اطاعت می کنند؟!
رویکردهای سرشت گرایی و محیط گرایی در روانشناسی نیز، با چنین چالش هایی در حیطه ی تعریف محدودیت ها و آزادی انسان درگیر هستند. در آلمان پس از هیلتری و پس از آشکار شدن جنایات هوکاست، میان روانکاوان و روانشناسان اجتماعی در یافتن چرایی آنچه رخ داده بود، مجادله های علمی فروانی درگرفت. آیا مردم آلمان خود مستعد برامدن چنین سیستم غیرانسانی و جنگ طلبی بودند؟ آیا میان مردم آلمان با سایر ملت ها  در نوع و میزان متابعت از یک دیکتاتورتفاوتهایی وجود داشت؟ به نظر شما نمی توان همین پرسش ها را در مورد مردم ایران نیز مطرح ساخت؟! آیا در ایجاد این نوع دیکتاتوری عناصر فرهنگی و هویتی خاصی مشارکت دارند؟ یا خیر، همانطور که استنلی میلگرام روانشناس اجتماعی خاطرنشان می کند، در هر جامعه ای ورای شخصیت و عوامل فرهنگی  به ضریب حدود 65 درصد میل به متابعت از اقتدار وجود دارد.
تصور نگارنده بر این است که پیش شرط وجود جامعه ی آزادی، وجود  شهروندان آگاه و مسئول است. پس هر جامعه ای بر عبور از روابط پلیسی و گذار به آزادی نیازمند بحث و نقد و نظر در مورد پرسش های فوق است.شما چگونه می اندیشید؟

۸ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۰ دی ۹۶ ، ۱۹:۳۶
xadije mohamadi

یادم است با دوستی که در مبارزات انقلابی 57 هم حضور داشته، بحثی داشتم. او با صراحت گفت:
 "اولویت مردم، رفع احتیاجات اقتصادی شان... مردم همیشه می دانند که آزادیشان را باید به پستو خانه هایشان ببرند"
آن موقع در برابر این صراحت بیان، جوابی برای عرضه نداشتم. اما امروز میگویم آزادی در پستو، عنوان امروزی تر همان "تقیه" است. زمانی که به مردمان می فهمانند تنها لازم است به صورت ظاهری با ارزشهای حکومت دینی موافقت کنند؛ اما در باطن باورها و عقاید خودشان را داشته باشند.هرکس تا انجا که چشمی او را نمی پاید، آزاد است.
 آزادی در پستو از انجا که مخفیانه نفس می کشد از آنجا که مرز میان ارزش و ضد ارزش، خوبی و بدی، حدود اختیارات مشخص نیست، تبدیل می شود به روابط مبتذل، انگیزه های خرابکارانه و خشونتهای بالقوه. و در نهایت بنیانهای اخلاقی جامعه را نابود می سازد.

۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ دی ۹۶ ، ۰۰:۱۴
xadije mohamadi

ظاهرا نمی شود در دنیای مجازی نبود. به جز ادرس های مربوط به صندوق های پستی ام، هر صفحه یا اکانتی که در این دنیای مجازی متعلق به خود میدانستم، پاک کردم. از حذفشان چندان متاثر نیستم. اما همانطور که شرایط بر ما تحمیل کرده، نمی توان در این مجازستان آدرسی و مکانی متعلق به خود نداشت. فضای میهن بلاگ برای من اشناتر و خودمانی تر است؛ اما متاسفانه ادرسهای پیشینم در میهن بلاگ توسط شخص ناشناسی مصادره شده اند.به نظر من فضای بیان، نسبتا دلهره آور است. اما نسبت به سایر وبلاگ ها امکانات بیشتری در اختیار نویسنده و مخاطبانش قرار می دهد. 

۷ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آذر ۹۶ ، ۰۰:۳۸
xadije mohamadi

زندگی ماشینی تنها به نفوذ و همه گیر شدن ماشینها در زندگی انسان مربوط نمی شود. در واقع بسیار پیشتر از آنکه ماشینها اینگونه ما را در محاطره ی خود بگیرند، زندگی ماشینی، از طریق فرهنگ بر روان انسان سلطه یافته است. زندگی ماشینی برای هر چیزی قالبهای از پیش طراحی شده ای در اختیار فرد انسان می گذارد و از او می خواهد تا در چارچوب معین و مشخصی گام بردارد، مکانیسم های فکری و عقلی نیز هرچند به ظاهر پیچیده اند اما در حقیقت یک الگوی ماشین حسابی کانالیزه شده ایی هستند که در نهایت از حد و مرز خاصی فراتر نمی روند. به عبارت دیگر دقیقا همزمان با لقاح نطقه ی انسانی و اغاز رشد جنین، زندگی فرهنگی او و قالبهای از پیش طراحی شده ی هویت اش اماده می شود. اینکه تفکر انسانی تا چه اندازه میتواند از این غلبه آگاه و مهمتر آنکه بتواند برای رهایی خود انگیزه ای بیاید یا برنامه ای بیندیشد، داستان زندگی انسان است.

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آذر ۹۶ ، ۰۰:۳۸
xadije mohamadi